Titulinis
Mokslinė archeologijos komisija
2022 - 10 - 12

Mokslinės archeologinės komisijos posėdžio protokolas

MOKSLINĖS ARCHEOLOGIJOS KOMISIJOS

POSĖDŽIO PROTOKOLO IŠRAŠAS

2022 m. spalio 4 d. Nr. 113–40

Vilnius

 

POSĖDŽIO PRADŽIA: 2022-10-04, 13:03.

POSĖDŽIO PABAIGA: 2022-10-04, 15:49.

POSĖDŽIO FORMA: nuotolinis posėdis per ZOOM platformą.

POSĖDŽIO PIRMININKAS: Mokslinės archeologijos komisijos (toliau – MAK) pirmininkė dr. Elena Pranckėnaitė.

POSĖDŽIO SEKRETORĖ: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamento) Teritorijų planavimo ir paveldo tyrimų organizavimo skyriaus vyr. specialistė Lijana Muradian.

 

POSĖDYJE DALYVAVO:

MAK nariai: dr. Gabrielė Gudaitienė, dr. Irena Kaminskaitė, doc. dr. Giedrė Keen, prof. dr. A. Kuncevičius, dr. Laurynas Vytis Kurila, dr. Elena Pranckėnaitė, dr. Andra Strimaitienė, doc. dr. Gintautas Zabiela (8 iš 9).

 

Ne MAK nariai: <...>

 

DARBOTVARKĖ:

1.         Archeologinių tyrimų ataskaitos;

2.         Archeologinių tyrimų pažymos;

3.         Archeologinių tyrimų projektai;

4.         Archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimo pažyma.

 

NUSIŠALINIMAI: dr. I. Kaminskaitė dėl 2.1 klausimo, dr. G. Gudaitienė dėl 2.4 klausimo.

 

NUTARTA: dėl 3.13 klausimo balsuota, dėl kitų klausimų vienbalsiai.

 

1. Archeologinių tyrimų ataskaitos:

1.1. <...> Kauno senamiesčio (20171) teritorijos, Kauno m. sav., Kauno m., L. Zamenhofo g., Karaliaus Mindaugo pr. 9–11 2022 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. LA-5, 2022-01-27. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.

1.2. <...> Varnių senojo miesto vietos (2535) teritorijos, Telšių r. sav., Varnių m., Bažnyčios g. 2-4, Vytauto g. 10-22, 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. LA-90, 2022-04-29. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.

1.3. <...> Vilniaus senojo miesto vietos ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504) teritorijos, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kalvarijų g. 24A archeologinių žvalgymų 2021 metais ataskaita. LA-14, 2021-03-04. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.4. <...> Telšių senamiesčio (17113), Telšių m. sav., Ežero g. 7 žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2022 m. ataskaita. LA-254, 2022-07-25. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.5. <...> Telšių senojo miesto vietos (16426), Telšių senamiesčio (17113), Telšių m. sav., Naujoji g. 6 žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2022 m. ataskaita. LA-255, 2022-07-25. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.6. <...> Telšių senamiesčio (17113), Telšių r. sav. Telšių m., Pašto g. 4 žvalgomųjų  archeologinių tyrimų 2022 m. ataskaita. LA-271, 2022-08-09. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.7. <...> Telšių senojo miesto vietos (16426), Telšių senamiesčio (17113), Telšių r. sav. Telšių m., Žvejų g. 6 ir 15 žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2022 m. ataskaita. LA-253, 2022-07-25. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.8. <...> Alytaus senojo miesto vietos (33722) teritorijos, Alytaus m. sav., Alytaus m., Juozapavičiaus g. 13 ir 17 2021 m. detaliųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų ataskaita. LA-297, 2021-07-29. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

 

2. Archeologinių tyrimų pažymos:

2.1. <...> Pažyma už archeologinius žvalgomuosius tyrimus 2022 m. rugsėjo mėn. Vilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovėje (25504), Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete (664) teritorijoje, Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete piliakalnyje, vad. Kreivuoju kalnu, Plikuoju kalnu, Trijų kryžių kalnu (30357), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Arsenalo g. 5

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti su pastabomis, pagal kurias pataisius, pažyma pakartotinai MAK svarstyti neteikiama.

2.2. <...> Jurbarko senojo miesto vietos (2814), Jurbarko miesto istorinio centro (17085) teritorijų, Jurbarko m., žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų ir archeologinių žvalgymų 2022 m. pažyma

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti.

2.3. <...> Jurbarko miesto istorinio centro (17085) teritorijos, Vydūno g. 20A, Jurbarko m., Jurbarko r. sav. žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų 2022 m. pažyma

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti.

2.4. <...> Archeologinių tyrimų pažyma apie Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (UK 141) teritorijoje, Pilies kalno centrinės aikštelės vakarinėje pusėje, 1863–1864 m. sukilėlių palaikų užkasimo vietoje, 2017–2019 m. archeologų <...> ir <...> atliktus archeologinius tyrimus

<...>

NUTARTA: pritarta pažymos rekomendacijai dėl Sukilėlių palaikų įatmintinimo architektūrinės idėjos projekte numatytų darbų įgyvendinimo be archeologinių tyrimų.

2.5. <...> Vilniaus senojo miesto su priemiesčiais archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073), Ryšių rūmų (15889) teritorijų Vilniaus g. 33 2022 metų archeologinių detaliųjų ir žvalgomųjų tyrimų pažyma

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti.

2.6. <...> Ukmergės senojo miesto vietos (2990), Ukmergės senamiesčio (17116), Giedraičių g., Ukmergės sav. 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų pažyma

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti.

2.7. <...> Kėdainių senamiesčio (u. k. 16074), senojo miesto vietos (u. k. 5148) bei Kėdainių senosios regulos karmelitų vienuolyno pastatų komplekso (u. k. 1397) teritorijos, adresu Didžioji g. 19, žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir žvalgymų 2022 m pažyma

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti.

2.8. <...> Archeologinių tyrimų pažyma. Telšių senojo miesto vieta (16426) ir Telšių senamiestis (17113) Telšių m. Žvejų g. 14 ir Luokės g. 4

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai nerekomenduoti pritarti, taisyti pagal pastabas ir teikti MAK pakartotinai svarstyti.

2.9. <...> Archeologinių tyrimų pažyma 2022 m. žvalgomieji archeologiniai tyrimai Marvelės kapinyno (33046) teritorijoje, Kauno m. sav., Kauno m., Marvelės g. 126

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai nerekomenduoti pritarti, taisyti pagal pastabas ir teikti MAK pakartotinai svarstyti.

2.10. <...> Archeologinių tyrimų pažyma. 2022 m. detalieji archeologiniai tyrimai Kalniškės kaimo senųjų kapinių (24420) teritorijoje, Pylos g. 20, Maciuičių k., Klaipėdos r. sav.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai nerekomenduoti pritarti, taisyti pagal pastabas ir teikti MAK pakartotinai svarstyti.

2.11. <...> Archeologinių tyrimų pažyma. Šventosios senovės gyvenvietė (u.k. 1813). Patrimpo g. 17, Palangos m.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai nerekomenduoti pritarti, taisyti pagal pastabas ir teikti MAK pakartotinai svarstyti.

2.12. <...> Simno miesto istorinės dalies (17107) ir Simno Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios (852) teritorijos, Alytaus r. sav., Simno m., Kreivoji g. 2, 2022 metų archeologinių žvalgymų pažyma

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti.

2.13. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), teritorijos, Vilniaus miesto sav., Vilniaus sen., Vilniaus m., Konstitucijos pr. 12A žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų 2022 m. projekto tarpinė pažyma Nr. 2

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti.

2.14. <...> Kėdainių senojo miesto archeologinė vietovės (u.k. 5148), Kėdainių senamiesčio (u.k. 16074), Kėdainių raj. sav., Kėdainių miesto sen., Kėdainių m., Šėtos g. archeologinių žvalgymų 2022 m pažyma

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai nerekomenduoti pritarti, taisyti pagal pastabas ir teikti MAK pakartotinai svarstyti.

 

3. Archeologinių tyrimų projektai:

3.1. <...> Vilniaus senojo miesto vietos ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) teritorijos ir apsaugos zonos, Vilniaus miesto istorinių dalių, vad. Naujamiesčiu (33653), Antakalniu (16076) teritorijų ir apsaugos zonų archeologinių žvalgymų 2022 metais leidimo Nr. LA-4 projekto papildymas Nr. 5. Archeologiniai žvalgymai Pylimo g. 35.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymo neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

3.2. <...> Šilutės miesto istorinės dalies (12331), Šilutės evangelikų liuteronų senųjų kapinių komplekso (39187) teritorijų, Šilutės r. sav., Šilutės m., Tilžės g. 37A 2022 m. detaliųjų archeologinių tyrimų projektas

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.3. <...> Klaipėdos senamiesčio (16075), senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077), miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m. 2022 m. archeologinių žvalgymų projekto papildymas Nr. 20 (J. Zauerveino g. 8, 8A, 10)

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymą aprobuoti.

3.4. <...> Varnių kapinyno (16443) ir Varnių kunigų seminarijos pastato (10569) teritorijų, Telšių r. sav., Varnių m., S. Daukanto g. 6 2022 m. detaliųjų archeologinių tyrimų bei archeologinių žvalgymų projekto papildymo Nr. 2 pakeitimas Nr.1.

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto pakeitimą aprobuoti.

3.5. <...> Klaipėdos senamiesčio (16075), senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077), miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m. 2022 m. archeologinių žvalgymų projekto papildymas Nr. 21 (H. Manto g. 36, 38).

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymo neaprobuoti.

3.6. <...> Kražių miestelio istorinės dalies (kodas 17089), Senojo miesto vietos (kodas 13012) teritorijų, Kelmės r. sav., Kražių mstl., 2022 m. detaliųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų projekto pakeitimas

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto pakeitimo neaprobuoti.

3.7. <...> Salako pilkapyno, vad. Kurganais (u.k. 5711), Salako akmens, vad. Napoleono akmeniu (u.k. 5712) teritorijų, Zarasų r. sav., Salako sen., Nariūnų k., žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

3.8. <...> Kalvarijos miesto istorinė dalis (17087), Kalvarijos sav., Kalvarijos m., Žemaitės g. 1 žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.9. <...> Kražių miestelio istorinės dalies (17089), senojo miesto dalies (13012), Kražių kolegijos (1381) teritorijų, Kolegijos g. 3 ir Vytauto g. 33 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.10. <...> Vilniaus senojo miesto su priemiesčiais archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) teritorijų, Naugarduko g. 5 2022 metų žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.

3.11. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), vad. Antakalniu (16084) teritorijos 2022 m. archeologinių žvalgymų ir detaliųjų archeologinių tyrimų projektas Filaretų g. 1. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.

3.12. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) ir apsaugos zonos, Vilniaus miesto istorinių dalių vad. Naujamiesčiu (33653) ir Antakalniu (16084) teritorijų 2022 m. archeologinių žvalgymų projekto papildymas Nr. 46 Malonioji g. 17

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymo neaprobuoti.

3.13. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) ir apsaugos zonos, Vilniaus miesto istorinių dalių vad. Naujamiesčiu (33653) ir Antakalniu (16084) teritorijų 2022 m. archeologinių žvalgymų projekto papildymas Nr. 44 Žygimantų g. 1.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymą aprobuoti.

3.14. <...> Vilniaus senamiesčio (kodas 16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (kodas 25504), Pastato (kodas 45338) teritorijų, Vilniaus m. sav., Aukštaičių g. 14 2022 m. detaliųjų archeologinių tyrimų projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.15. <...> Kėdainių senojo miesto archeologinės vietovės (5148) ir Kėdainių senamiesčio (16074) teritorijos, Kėdainių r. sav., Kėdainių m., Vilniaus g. 11 žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

3.16. <...> Vilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (u.k. 25504) Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Žygimantų g. 13 2022 m. detaliųjų archeologinių tyrimų projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.17. <...> Šventosios senovės gyvenvietės (1813) bei jos apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio teritorijų, Palangos m. sav., Palangos m., elektros ir dujotiekio tinklų įrengimo vietų 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų projekto papildymas Nr. 2 (Patrimpo g. 9 ir 17, Šviesos g. 18)

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymą aprobuoti.

3.18. <...> Kalvarijos miesto istorinės dalies (17087), Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Kalvarijos m. P. Klimo g. 20 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.

3.19. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) ir apsaugos zonos, Vilniaus miesto istorinių dalių vad. Naujamiesčiu (33653) ir Antakalniu (16084) teritorijų 2022 m. archeologinių žvalgymų projektas

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.20. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) ir apsaugos zonos, Vilniaus miesto istorinių dalių vad. Naujamiesčiu (33653) ir Antakalniu (16084) teritorijų 2022 m. archeologinių žvalgymų projekto papildymas Nr.1 (Archeologiniai žvalgymai M. Daukšos g. 8)

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.21. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), teritorijos, Vilniaus miesto sav., Vilniaus sen., Vilniaus m., Konstitucijos pr. 12A žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų 2022 m. projekto papildymas Nr. 2.

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymą aprobuoti.

 

4. Archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimo pažyma:

4.1. <...> Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (33653) teritorijos, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Mindaugo g. 25, 2022 metų archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimo pažyma

NUTARTA: rekomenduoti pritarti archeologinio paveldo tyrimų būtinybės vertinimo išvadoms.

 

<...>

Pirmininkė                                                                               dr. Elena Pranckėnaitė

 

 

 

Sekretorė                                                                                 Lijana Muradian

Paskutinį kartą redaguota2022 - 10 - 12

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas