Titulinis
Nuorodos
Nuorodos

Nuorodos

Dingusių Lietuvos kilnojamųjų kultūros vertybių sąrašas
Šis sąrašas parengtas siekiant identifikuoti, susisteminti ir paviešinti dingusias kilnojamąsias kultūros vertybes, įtrauktas į valstybinę kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitą. Daugiau
 

Klaipėdos miesto nekilnojamosios kultūros vertybės

 

Internetinėje svetainėje pateikiama informacija apie Klaipėdos miesto nekilnojamąjį kultūros paveldą: vietoves, statinius, kompleksus, archeologines vietoves, kapines, gatves ir kita. Daugiau
 

Tarptautinė vogtų meno dirbinių duomenų bazė

   
Tarptautinė vogtų meno dirbinių duomenų bazė. Daugiau
 

Duomenų bazė "Istoriniai Lietuvos vargonai"

   
Išsamus virtualus informacinis kompleksas Lietuvos vargondirbystės meno istorijos tema. Joje pateikiami vargonų istorijos faktai, instrumentų aprašymai, puošybos fragmentų aptarimas. Daugiau
   

Leidimų archeologiniams tyrimams atlikti duomenų bazė

   
Leidimų archeologiniams tyrimams atlikti duomenų bazė. Daugiau
   

Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje

   
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. Daugiau
   

Kultūros ministerija

   
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija yra Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija. Ji vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestos kultūros srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendina šioje srityje valstybės politiką. Daugiau
   

Valstybinė kultūros paveldo komisija

   
Valstybinė kultūros paveldo komisija yra Seimo, Respublikos Prezidento ir Vyriausybės ekspertė ir patarėja valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos, jos įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimos klausimais. Daugiau
   

Kultūros paveldo centras

   
Kultūros paveldo centras yra biudžetinė Lietuvos materialiojo kultūros paveldo apskaitos ir tyrimo įstaiga. Jo veiklos tikslai yra organizuoti ir vykdyti nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių (išskyrus archyvinių dokumentų), nesančių valstybinėse saugyklose, tyrimą ir apskaitą, kaupti ir saugoti valstybei reikalingą informaciją apie materialujį kultūros paveldą, kultūros vertybes ir kultūros paminklus, propaguoti materialujį kultūros paveldą, kultūros vertybes ir kultūros paminklus, jų apsaugą. Daugiau
   
 
VĮ "Lietuvos paminklai"
   
VĮ „Lietuvos paminklai" buvo įsteigta 1991 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybės, steigėjo funkciją pavedant Kultūros vertybių apsaugos departamentui prie LR Kultūros ministerijos. VĮ „Lietuvos paminklai" vykdo kultūros paveldo tvarkybos, tyrimo, projektavimo, remonto, rekonstravimo, restauravimo ir atstatymo darbus. Daugiau
   
 
Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos
   
Viešoji įstaiga "Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos" organizuoja ir atlieka kultūros, gamtos paveldo mokslinius tyrimus, paiešką, priežiūrą, tvarkymą ir populiarinimą. Daugiau
   

 

 

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas